ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“

25 Ноември 2019

На 29.11.2019 г. (петък) от 10:00 часа, в конферентна зала А на БТПП, София, ул. Искър № 9 ще се проведе Откриваща пресконференция за представяне на проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Институт по публична администрация (ИПА).

По време на пресконференцията ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по проекта. В събитието ще участва г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, г-жа Мими Йотова, ръководител на Националния CAF ресурсен център към ИПА, представители от администрацията на Министерски съвет, както и служители на централни, областни и общински администрации.


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg