„Пет елемента от пъзела на модерната администрация“

Как да стимулираме реформи на база на добрия опит? Това беше мотото на семинара „Пет елемента от пъзела на модерната администрация“, който се организира от ИПА в сътрудничество с Европейската комисия, Европейския институт по публична администрация и администрацията на Министерския съвет. Това е първото събитие в България за представяне на сборника на Европейската комисия „Инструменти за практици“.

 

Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, г-н Аурелио Сесилио, генерална дирекция „Заетост“ на ЕК и г-н Павел Иванов откриха семинара.

 

Форумът бе разделен на 5 тематични панела – административно обслужване, споделени услуги, управление на човешките ресурси, изграждане на капацитет в областта на ЕСИФ и брифинг за главни секретари. Представители от държави-членки на ЕС споделиха своя опит по отношение на подбора на персонал, въвеждане на комплексно административно обслужване и споделени услуги. Във всички панели бяха организирани работни групи, модерирани от експерти на Европейския институт по публична администрация.

  

В дискусиите се откроиха няколко важни теми и послания. Г-жа Ева Ковач от Университета за публична администрация в Унгария представи опита на своята страна в предоставянето на административни услуги. Тя сподели, че причината за трансформация и създаване на центрове за услуги, е била свързана с преодоляване на объркването на гражданите от множеството административните процедури и въвеждането на голям дял на стандартизирани услуги. Държавната администрация в Унгария е отчела нуждата от обръщане на фокуса към клиентите, а не към изпълнението на сложни процедури. Подобен принцип е заложен и в Концепцията за комплексно административно обслужване на Министерския съвет от 2013 г. Българските експерти представиха добри практики, но отчетоха необходимост от решителност и воля за внедряване на КАО в по-широк кръг от администрации. Бяха представени и възможностите за финансиране на проекти за въвеждане на комплексното административно обслужване.

 

Г-н Тармо Лепоя от Естония представи опита на страната във внедряването на споделени услуги. Концепцията на Естония е администрацията да оптимизира дейността си в области, които имат хоризонтален характер като например счетоводното, информационното и технологично обслужване. Естонската държавна администрация е създала единен орган за обслужване, който се развива в периода от 2009 до 2012 г. През 2016 г. страната вече разполага с безхартиено счетоводно обслужване, повишено качество на IT услугите за всички министерства и численост на поддържащия персонал, намалена с 40%.

 

Един от най-обсъжданите панели бе панел 3: Подобряване на процедурите по подбор на служители, където бе представена визията за развитие на процесите по подбор на персонал в България и добра практика от Ирландия. Интерес предизвика презентацията на г-жа Ваня Новакова, държавен експерт в администрацията на МС, която представи планираните промени за въвеждане на централизиран подбор на държавни служители. Г-жа Сара Хейлуд от службата за подбор на персонал в Ирландия направи презентация за опита на страната в централизирания подбор на служители чрез използване на система от различни компютърни тестове. Презентация направи и г-н Стефан Майер, експерт от Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО). ЕПСО е служба с много голям опит в провеждането на централизирани конкурси и презентацията бе изключително полезна за участниците в панела. Г-н Майер обърна внимание на избора на инструменти за тестване на персонал и сподели, че на пазара съществуват много и различни тестове. Според него българската администрация е в привилегировано положение, защото може да се поучи от опита на другите и да заимства. Г-н Майер сподели опит за принципите при подбор на служители като акцентира, че опитът на ЕПСО е специфичен поради големия брой кандидати, които се явяват на конкурси. За България трябва да се подходи специфично, с оглед нуждите на държавната администрация.

Панел 4 на семинара бе насочен към обсъждане на Рамка на компетентностите на служителите в системата на ЕСИФ. Адресирането на развитието на компетентностите с нов инструмент  бе темата, която г-жа Ан Майлс от Генерална дирекция „Регионална политика“ представи.  Тя представи в детайли подготвяния от ЕК модел за оценка на компетентностите в областта на ЕСИФ. Институтът по публична администрация представи визията и предварителната работа по създаването на обучителна Академия по ЕСИФ.

 

Участниците в семинара имаха възможност да споделят своите впечатления, експертни мнения и препоръки в специализирани работни групи. Обобщените резултати от активната работа бяха представени на специален брифинг панел, организиран за главни секретари. На него г-жа Мина Шойлекова от Европейската комисия представи сборника „Инструменти за практици“ като възможност за стимулиране на креативна дейност в административната реформа. 

 

Семинарът се проведе в Дома на Европа с подкрепата на Представителството на ЕК в България. На семинара участваха над 150 държавни служители, експерти от международни институции и представители на академичните среди. 

final_reporting.ppt

 

Ресурси:

Ден 1

01._prezentaciya_centrove_za_kao_seminar_s_ek.pdf

02._final_hungary_oss_bulg_workshop_kovacs.pdf

03._ek_shared_services.pdf

04._shared_services_in_estonia_-_bulgaria_25_02_16.pdf

Ден 2

01._ek_centraliziran_podbor_26-02-2016.pdf

02._presentation_for_bulgarian_visit_public_appointments_service_sarah_heywood.pdf

03._hr_policies_and_management_upfrontversion17022016_for26022016.pdf

05._ms_toolbox.pdf

opdu_-_26022016_-bg.pdf