29 Февруари 2016

Как да стимулираме реформи на база на добрия опит? Това беше мотото на семинара „Пет елемента от пъзела на модерната администрация“, който се организира от ИПА в сътрудничество с Европейската комисия, Европейския институт по публична администрация и администрацията на Министерския съвет. Това е първото събитие в България за представяне на сборника на Европейската комисия „Инструменти за практици“.

 

Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България, г-н Аурелио Сесилио, генерална дирекция „Заетост“ на ЕК и г-н Павел Иванов откриха семинара.

 

Форумът бе разделен на 5 тематични панела – административно обслужване, споделени услуги, управление на човешките ресурси, изграждане на капацитет в областта на ЕСИФ и брифинг за главни секретари. Представители от държави-членки на ЕС споделиха своя опит по отношение на подбора на персонал, въвеждане на комплексно административно обслужване и споделени услуги. Във всички панели бяха организирани работни групи, модерирани от експерти на Европейския институт по публична администрация.

  

В дискусиите се откроиха няколко важни теми и послания. Г-жа Ева Ковач от Университета за публична администрация в Унгария представи опита на своята страна в предоставянето на административни услуги. Тя сподели, че причината за трансформация и създаване на центрове за услуги, е била свързана с преодоляване на объркването на гражданите от множеството административните процедури и въвеждането на голям дял на стандартизирани услуги. Държавната администрация в Унгария е отчела нуждата от обръщане на фокуса към клиентите, а не към изпълнението на сложни процедури. Подобен принцип е заложен и в Концепцията за комплексно административно обслужване на Министерския съвет от 2013 г. Българските експерти представиха добри практики, но отчетоха необходимост от решителност и воля за внедряване на КАО в по-широк кръг от администрации. Бяха представени и възможностите за финансиране на проекти за въвеждане на комплексното административно обслужване.

 

Г-н Тармо Лепоя от Естония представи опита на страната във внедряването на споделени услуги. Концепцията на Естония е администрацията да оптимизира дейността си в области, които имат хоризонтален характер като например счетоводното, информационното и технологично обслужване. Естонската държавна администрация е създала единен орган за обслужване, който се развива в периода от 2009 до 2012 г. През 2016 г. страната вече разполага с безхартиено счетоводно обслужване, повишено качество на IT услугите за всички министерства и численост на поддържащия персонал, намалена с 40%.

 

Един от най-обсъжданите панели бе панел 3: Подобряване на процедурите по подбор на служители, където бе представена визията за развитие на процесите по подбор на персонал в България и добра практика от Ирландия. Интерес предизвика презентацията на г-жа Ваня Новакова, държавен експерт в администрацията на МС, която представи планираните промени за въвеждане на централизиран подбор на държавни служители. Г-жа Сара Хейлуд от службата за подбор на персонал в Ирландия направи презентация за опита на страната в централизирания подбор на служители чрез използване на система от различни компютърни тестове. Презентация направи и г-н Стефан Майер, експерт от Европейската служба за подбор на персонал (ЕПСО). ЕПСО е служба с много голям опит в провеждането на централизирани конкурси и презентацията бе изключително полезна за участниците в панела. Г-н Майер обърна внимание на избора на инструменти за тестване на персонал и сподели, че на пазара съществуват много и различни тестове. Според него българската администрация е в привилегировано положение, защото може да се поучи от опита на другите и да заимства. Г-н Майер сподели опит за принципите при подбор на служители като акцентира, че опитът на ЕПСО е специфичен поради големия брой кандидати, които се явяват на конкурси. За България трябва да се подходи специфично, с оглед нуждите на държавната администрация.

Панел 4 на семинара бе насочен към обсъждане на Рамка на компетентностите на служителите в системата на ЕСИФ. Адресирането на развитието на компетентностите с нов инструмент  бе темата, която г-жа Ан Майлс от Генерална дирекция „Регионална политика“ представи.  Тя представи в детайли подготвяния от ЕК модел за оценка на компетентностите в областта на ЕСИФ. Институтът по публична администрация представи визията и предварителната работа по създаването на обучителна Академия по ЕСИФ.

 

Участниците в семинара имаха възможност да споделят своите впечатления, експертни мнения и препоръки в специализирани работни групи. Обобщените резултати от активната работа бяха представени на специален брифинг панел, организиран за главни секретари. На него г-жа Мина Шойлекова от Европейската комисия представи сборника „Инструменти за практици“ като възможност за стимулиране на креативна дейност в административната реформа. 

 

Семинарът се проведе в Дома на Европа с подкрепата на Представителството на ЕК в България. На семинара участваха над 150 държавни служители, експерти от международни институции и представители на академичните среди. 

final_reporting.ppt

 

Ресурси:

Ден 1

01._prezentaciya_centrove_za_kao_seminar_s_ek.pdf

02._final_hungary_oss_bulg_workshop_kovacs.pdf

03._ek_shared_services.pdf

04._shared_services_in_estonia_-_bulgaria_25_02_16.pdf

Ден 2

01._ek_centraliziran_podbor_26-02-2016.pdf

02._presentation_for_bulgarian_visit_public_appointments_service_sarah_heywood.pdf

03._hr_policies_and_management_upfrontversion17022016_for26022016.pdf

05._ms_toolbox.pdf

opdu_-_26022016_-bg.pdf