22 Април 2015

На 16-17 и 21-22 април 2015 г. в София се проведоха две пилотни обучения на тема „Лидерство за добро управление“. Обученията са предназначени за висши държавни служители и основен акцент в тях е ролята и отговорностите на ръководителите за  реализиране на Стратегията за развитие на държавната администрация „Работим за хората“.

Близо 50 главни секретари от министерства, агенции и областни администрации взеха участие в обученията, които се организират в изпълнение на проект на ИПА по ОПАК „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление”, договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № C13-22-1/16.04.2014г.