04 Август 2016

Институтът по публична администрация, открива процедурата за подбор на кандидати и прием на документи за магистърска програма “Young leadership programme“. Програмата се организира от  университета GRIPS (Graduate Institute for Policy Studies) и Посолството на Япония в Република България.

 

Целева група са служители с изявен лидерски потенциал и най-малко 3 години професионален опит в държавната администрация. Желаещите да участват в програмата следва да подадат пълен комплект документи в ИПА до 30 септември 2016 г.

 

Информацията за процедурата по кандидастване, сроковете и приложени необходими документи са публикувани на:  http://www.ipa.government.bg/bg/procedura-za-kanditsvane-za-uchebna-godina-20172018

За повече информация се обръщайте към г-н Николай Бизев, главен експерт в дирекция ОМДП, тел. 02/940 25 61 и имейл: