14 Февруари 2019

В съответствие с политиката за прозрачност и с утвърдената през последните години практика за подбор на лектори, Институтът по публична администрация (ИПА) стартира процедура за разширяване на лекторските екипи по отделните модули в програмите на задължителните обучения, организирани от ИПА в съответствие с разпоредбите на чл. 35б, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

 

Темите на модулите, тяхната продължителност и основна насоченост към конкретните теми са посочени в Приложение № 1.

За участие в процедурата се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  • висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“
  • минимум 5 години практически опит в област или области, свързани с темата на модула
  • умения и опит в обучението на възрастни
  • комуникативни умения
  • отговорно отношение към учебния процес и лоялно отношение към Института

 

При подбора на лектори за обучение на тема: "Предизвикателството да управляваш" (ЗО-2), предимство се дава на лектори-практици с опит в държавната администрация и с наличие на управленски опит.

 

Желаещите да участват в процедурата следва да изпратят актуална автобиография най-късно до 28 февруари 2019 г. на електронен адрес:  . Предвижда се и събеседване в Института по публична администрация. 

 

Всички участници в процедурата ще бъдат информирани за резултатите от подбора. 

 

За повече информация: 

Снежанка Рибарска

тел: 02/940 25 37

e-mail: