04 Май 2018

Посолството на Индия в София предлага курсове по линия на програмата на индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) за финансовата 2018 – 2019 г.. Повече информация относно курсовете може да бъде намерена на интернет адрес: https://www.itecgoi.in.

 

Кандидатите следва да попълнят онлайн формуляр за участие в избрания от тях курс на интернет адрес http://www.itecgoi.in/meaportal/registerApplicant. Два екземпляра от попълнената апликационна форма, подписанаот съответния ръководител на кандидата и подпечатанас официалния печат на ведомството (оригинален печат и на двата екземпляра), в което работи, трябва да бъдат предоставени на дирекция „ААО” на МВнР най-късно тримесеца преди началото на съответния курс, заедно с двеоригинални снимки.

 

По условията на програмата ITEC за всеки курс може да кандидатстват не повече от двама кандидати от България, които следва да отговарят на необходимите изисквания – подходящо образование, възраст от 25 до 45 г., владеене на английски език (следва да бъде приложен сертификат за владеене от авторитетна институция) и добро здравословно състояние (включеното във формуляра медицинско удостоверение следва да бъде попълнено от лекар, който е регистриран от НЗОК с право да практикува в България).

 

Индийската страна поема пътните разноски до Индия и обратно и таксата за курса на утвърдените от нея кандидати, като предоставя също и стипендия. Обучаващата институция осигурява безплатно на кандидатите подходящо настаняване. Участници в курсовете, които по лични причини не завършат докрай съответния курс и се върнат в България, без да са получили предварително разрешение от МВнР на Индия, или не посещават редовно занятията в рамките на курса, са задължени да заплатят на индийското правителство направените до момента на напускането им разходи във връзка с участието им в курса, вкл. самолетния билет в двете посоки.

 

Кандидатите за участие в курсовете се одобряват от индийското правителство, като посолството на Индия в София уведомява одобрените кандидати, на които се издава безплатна входна виза за Индия.

 

Официална нота