Предстояща среща на международната работна група по CAF

08 Август 2019

На 1 и 2 октомври 2019 г. ще се проведе регулярната есенна среща на международната работна група по CAF, в която участват националните CAF кореспонденти и CAF експерти от различни държави. Срещата се провежда в Хелзинки под патронажа на Финландското председателство на Съвета на ЕС.

Ключова задача на международната работна група през 2018 и 2019 г. беше разработването на новата версия на модела – CAF 2020. Именно обсъждането и приемането на новото изготвено издание на модела ще бъде основен фокус на предстоящата среща в Хелзинки. След приемането на тази среща, версия CAF 2020 ще бъде представена за одобрение на срещата на EUPAN (европейската мрежа на ръководителите на публичната администрация от различните държави-членки на ЕС). Предвижда се новото издание да започне да се прилага от 2020 г.


Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.eufunds.bg