03 Октомври 2014

През 2014 г. Институтът по публична администрация организираредица специализирани годишни форуми, срещи и инициативи за споделяне на добри практики и обмяна на опит между служителите от централната и териториалната администрация.

Годишни срещи за експерти и ръководители:

-          Годишна среща на юристите от държавната администрация – 7 ноември 2014 г.;

-          Годишна среща на франкофоните в държавната администрация – 27ноември 2014 г., резиденция Бояна;

-          Годишна среща на специалистите по прилагане на държавни помощи – февруари 2015 г.;

-          Годишна среща на ръководители и експерти в административното обслужване на бизнеса и гражданите – февруари 2015 г.;

Конференции:

-          Развитие на електронното управление в България: анализи и ползи – 14 октомври 2014 г., резиденция Бояна;

-          Усвояване на европейските фондове: хоризонт 2020 година - 20ноември, резиденция Бояна;

Конкурси за добри практики:

-          Конкурс за иновативни е-решения и практики – подаване на предложенията до 25 октомври 2014 г.;

-          Конкурс за иновативни практики в доброто управление – подаване на предложенията до 25 октомври 2014 г.

Форматът за предложения е публикуван на адрес: www.ipa.government.bg

За улеснение на администрациите сме създали възможност за участие в годишните форуми и конференции чрез попълване на електронни формуляри в Интернет страницата ни www.ipa.government.bg.