26 Юни 2014

Във връзка с най-новите изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и необходимостта от своевременно запознаване на възложителите на обществени поръчки с промените, в периода 7-15 юли Институтът по публична администрация ще проведе обучения на тема „Измененията в ЗОП в сила от 1 юли 2014 г.“. Обученията се организират в координация с Агенцията по обществени поръчки (АОП)и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Те са предназначени за служители, както от централната администрация, така и от областни и общински администрации.

Лекторите са експерти от Агенцията за обществени поръчки.

Обучението е без такса за участие, а командировъчните разходи са за сметка на съответните администрации.

На всички администрации вече са изпратени писма с подробна информация за предстоящите обучения.