Препоръки на ЕК за организиране на обществени поръчки

16 Октомври 2017

На 3 октомври Европейската комисия представи пакет за възлагане на обществени поръчки, който включва Препоръка за професионализиране на публичните поръчки.

 

Предложената от Комисията инициатива е за по-ефективно и по-устойчиво изпълнение на обществените поръчки и пълноценното използване на цифровите технологии за опростяване и ускоряване на процедурите, като основната идея е укрепване на единния пазар и стимулиране на инвестициите в ЕС.

 

Инициативата обхваща 4 основни направления:

1.      Определянe нa приоритетни области за подобрение– насърчава се разработването на стратегически подход към политиките за възлагане на обществени поръчки, съсредоточено върху 6 приоритета:

  • установяване на иновативни, екологичени и социални критерии при възлагането на обществени поръчки;
  • професионализиране на публични купувачи;
  • подобряването на достъпа на малки и средни предприятия до европейските пазари за обществени поръчки, както и на европейски компании, позиционирани в трети страни;
  • повишаване на прозрачността, интегритета и качеството на данните за обществени поръчки;
  • цифровизация на процесите на възлагане;
  • повече сътрудничество между публичните купувачи в ЕС.

2.      Доброволна предварителна оценка на големи инфраструктурни проекти - Комисията ще създаде бюро за помощ, което да може да отговоря на конкретни въпроси на ранен етап, свързани с проекти с приблизителна стойност над 250 милиона евро. За проекти с голямо значение за съответната държава-членка или с обща прогнозна стойност над 500 млн. евро съответните органи могат да поискат от Комисията да провери пълния план за възлагане на обществени поръчки за съвместимост със законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, като значително намали несигурността и риска от забавяне. Механизмът е доброволен, съветите на Комисията не са обвързващи и информацията ще се обработва при строги изисквания за поверителност.

3.      Професионализиране на публичните купувачи - Комисията препоръчва държавите-членки да предприемат стъпки, за да гарантират, че купувачите от публичния сектор притежават бизнес уменията, техническите познания и процедурното разбиране, необходими за спазването на правилата и гарантират, че данъкоплатците получават най-добрите стоки и услуги.

4.      Консултации относно стимулирането на иновациите чрез обществени поръчки- Комисията започва целенасочениконсултации, за да събере обратна информация от заинтересованите страни относно начините за стимулиране на иновациите чрез възлагане на обществени поръчки за стоки и услуги. Възлагането на поръчки за иновации може да засяга резултатите от иновациите, както и иновативните начини за закупуване. Консултациите ще се провеждат в периода до 31 декември.

 

Целият текст може да прочетете тук.