Прием за магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“

23 Август 2019

Катедра „Публична администрация“ на СУ "Св. Климент Охридски" обявява прием за магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“. Програмата се реализира с подкрепата на Института по публична администрация.

 • Амбициозни сте и искате да заемете ръководна длъжност в държавната администрация?
 • Искате да се запишете в магистърска програма, в която наученото да може да се приложи веднага на практика?
 • Смятате, че уменията за оценка на въздействието са важни за вашата кариера?

Ако отговорът на горните въпроси е „Да“, то вашето място е в магистърска програма “Оценка на политики и оценка на въздействие“.

Предимства на програмата:

 • Програмата подготвя обучаващите се с необходимите умения за заемане на ръководна длъжност в сферата на публичното управление;
 • Програмата е с подчертана практическа насоченост. Усвояват се конкретни умения, които веднага могат да бъдат приложени в практиката;
 • Завършилите програмата са абсолютно подготвени да участват в изработването на оценки на политики и оценка на въздействие, които са задължителен елемент от механизма за вземане на решения в публични я сектор;
 • Всички преподаватели в програмата са както водещи изследователи, така и притежават значителен практически опит;
 • Участието на преподаватели от Института по публична администрация осигурява директна връзка между обучение и практическия опит на служителите от държавната администрация;
 • Завършилите магистърска програма „Оценка на политики и оценка на въздействие“ имат много възможности за професионална реализация:
  • във всички сфери и нива на публичната администрация;
  • да осъществят успешна кариера в неправителствения сектор;
  • да се реализират в сферата на консултантските услуги.

Всичко за Програмата и начина на кандидатстване можете да научите тук.

С учебния план можете да се запознаете тук.