16 Април 2021

 

Проект „Синергия” (SYNERGIA Project - A network for cooperation and exchange of experience between high-level officials from Central and Eastern Europe, 2019-2022) е международен проект на Полското училище по публична администрация (KSAP), който се изпълнява в партньорство с Българския институт по публична администрация, Училището по публична администрация на Латвия и Унгарския университет по публичната служба.

Проектът включва организирането и провеждането на международна програма за обмяна на практически опит и дискутиране на ключови области на публичното управление с висши служители от Централна и Източна Европа.

Пилотното издание на международната програма се проведе в периода м. август 2020 г. – м. февруари 2021 г. в рамките на пет последователни модула. С участието на високо ниво лектори от престижни университети и институции бяха разгледани и обсъждани актуални теми на публичното управление в следните основни области: Съвременни предизвикателства пред публичната администрация, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, Управление на знанията, Управление на комуникацията и ефективни преговори, Управление на проекти и процеси, Управление на промени, Управление на риска, Управление на технологиите, дигиталните услуги, киберсигурност и  други.

В първото издание България беше представена с пет номинирани и избрани български държавни служители на ръководно ниво: Ангел Петров, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, Красимир Славов, административен секретар на Държавна агенция „Национална сигурност”, Деян Делев, директор дирекция в Държавна агенция „Национална сигурност”, Виктор Павлов, началник отдел в Министерство на отбраната, Надежда Бухова, директор дирекция в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Българските представители участваха активно във всички модули на програмата, в провежданите практически занятия и дискусии и в обмяната на опит по проблемите на доброто управление в публичната администрация. На 13 март 2021 г. те получиха официално заслужен сертификат за успешно участие в програмата, връчен от  изпълнителния директор на ИПА -  г-н Павел Иванов.