17 Декември 2020

ProcurCompEU е инструмент, разработен от Европейската комисия за подпомагане на професионализацията на обществените поръчки. Определяйки 30 ключови компетентности, ProcurCompEU предоставя общ модел за специалистите в областта на обществените поръчки в Европейския съюз и извън него.

Представлява набор от доброволни инструменти за свободно използване, които  могат  да  бъдат  напълно  персонализирани. Инструментът дава възможност на специалистите в областта на обществените поръчки да играят централна роля при посрещането на настоящите и бъдещите предизвикателства при осигуряването на инвестиции и услуги с висока стойност за гражданите.

Пакетът ProcurCompEU е наличен на уебсайта на Европейската комисия и може да бъде изтеглен безплатно, включително на български език.