Програма „Еразъм за публичната администрация“ – сесия юни 2018 г.

05 Февруари 2018

Институтът по публична администрация (ИПА) е координатор на програмата за професионални стажове на държавни служители „Еразъм за публичната администрация“, организирана от Европейското училище по администрация (EUSA) в Брюксел. Стажовете са с продължителност до 10 дни, като предстоящата сесия ще се проведе в периода 5 – 15 юни 2018 г. В програмата са включени лекции, посещения в институции на ЕС и двудневна сесия по метода на наставничеството (job shadowing) в предварително избран отдел на Европейската комисия или друга институция. За сесията през м. юни 2018 г. България разполага с 2 квоти за участие в програмата.

 

В тази връзка ИПА открива процедура за набиране на кандидати за участие в предстоящата сесия през м. юни 2018 г. Крайният срок за изпращане на кандидатурите в ИПА е 20 февруари 2018 г.

 

Изискванията към кандидатите са следните:

  • Да са държавни служители;
  • Да са заемали длъжност с функции по въпросите на ЕС в продължение на не повече от 5 години;
  • Да работят ежедневно с досиета на ЕС;
  • Да са членове на екипа за подготовка на председателството на ЕС (за предпочитане);
  • Да не са работили или да не са били на стаж в институции на ЕС или други органи, като например Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз.
  •  

Европейското училище по администрация покрива разходите за настаняване в хотел, транспорт извън Брюксел и обучение за посочения период. Изпращащите институции покриват разходите за самолетен билет и дневни за служителите. Служителите следва да бъдат номинирани от своята институция и да приложат на английски език:

  • Актуална автобиография;
  • Кратко мотивационно писмо за участие в програмата;
  • Попълнен формуляр ”Jobshadowing”, който можете да изтеглите тук.
  •  

Кандидатурите следва да бъдат изпратени в ИПА до 20.02.2018 г. на хартиен носител и по електронен път на имейл:

 

За допълнителна информация можете да се обръщате към Кристина Андреева, главен експерт в ИПА, тел.: 02/ 940 37 58.