Промяна на имейл адрес за модулната програма „Управление, ориентирано към резултати“

09 Септември 2014

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с поканата (Писмо на ИПА Изх.№ РД-15-46 от 27.08.2014 г.) до кметовете на общини за участието в модулната програма „Управление, ориентирано към резултати“, Ви информираме, че имаме технически проблеми с посочения в поканата имейл адрес , затова моля да изпращате документите за кандидатстване, CV и мотивационно писмо, на имейл адрес