22 Март 2016

На 21 март 2016 г. в резиденция „Бояна“ се проведе първата Годишна среща на лекторите на ИПА. На нея присъстваха 70 лектори, които са повече от половината от целия лекторски екип на Института за реализиране на обученията по Каталог 2016. За останалите лектори, които нямаха възможност да присъстват на срещата, тя беше излъчена онлайн чрез интернет страницата на ИПА.

 

Срещата беше открита от Изпълнителния директор на Института г-н Павел Иванов, който представи  Концепцията за развитие на ИПА за периода 2016-2018 г. Сред приоритетите на ИПА ще бъде повишаването на качеството на обученията, като освен въвеждане на нови форми за учене и трансфер на знания се предвижда засилване на партньорството с лекторите. Изпълнителният директор заяви, че работата на Института ще бъде максимално прозрачна, а критериите за подбор на лектори и учебни програми ще бъдат широко консултирани със заинтересованите страни. 

 

Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ изнесе презентация на тема „По-добрите 10 %. Стандарти за качество и потенциал за развитие“. Тя запозна участниците със стандартите за качеството на обученията в ИПА и представи някои добри практики, които могат да бъдат ориентир за  развитие на обученията като част от по-широкия процес на учене. 

 

Срещата продължи с дискусия за ефективността и интерактивността в обученията с модератори проф. Цветан Давидков и д-р Евелина Варджийска. Те споделиха свои практики и идеи за ангажиране на обучаемите и варианти за прилагане на подхода „учене от опита на другите“. Участниците в дискусията обсъдиха разнообразни идеи и предложения за повишаване на качеството на учебния процес в ИПА чрез предварително проучване на нагласите и очакванията на обучаемите, прецизно определяне на целевите групи, по-широко използване на новите технологии, изграждане на професионални мрежи и т.н. Д-р Николай Николов насочи вниманието на участниците към ползите и възможностите за екипна работа и подобряване на комуникацията между лекторите и ИПА.

 

В края на срещата г-н Павел Иванов представи идеята за въвеждане на рейтинг на лекторите, чрез което ИПА иска да насърчи широкото участие на лекторите не само в процеса на усъвършенстване на учебната дейност, но и в различни инициативи на Института като провеждане на изследвания, изграждане на електронната библиотека и др. Събитието беше оценено от всички като изключително полезно и завърши с предложения за нови теми и дискусии за следващи подобни срещи.