12 Май 2016

Българското председателство на Съвета на ЕС е уникален шанс за страната да покаже способността си да изпълнява своите ангажименти към Съюза в рамките на принципите и приоритетите на Общността като цяло. Около това мнение се обединиха посланикът на Република Франция в България г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов и членът на Европейския парламент г-н Андрей Новаков. Тримата участваха в публична лекция за студенти, организирана съвместно между ИПА и Университета за национално и световно стопанство.

 

Лекцията се проведе на 09.05.2016 г. по случай Деня на Европа. Основен акцент на събитието бе запознаването на студентите с Ротационното председателство на Съвета на ЕС в контекста на предстоящото Българско председателство.

 

Тематично срещата протече в 3 основни панела:

·         Опитът на Франция в Председателството на Съвета на ЕС

·         Ролята на Европейския парламент и на българските депутати в него

·         Процесът на подготовка на държавната администрация за предстоящото Председателство през 2018 г.

 

Посланикът на на Франция – Ксавие Лапер дьо Кабан представи опита на страната си. Франция е председателствала Съвета на ЕС 12 пъти и има добре подготвена администрация за тази задача. Г-н Лапер дьо Кабан отличи като най-значимо постижение овладяването на икономическата и финансова криза през 2008 г. Негово превъзходителство отправи съвет към младите хора да изучават чужди езици и да изградят умения за предвиждане на кризи, а към България - да се възползва от възможностите за широко и позитивно представяне на европейската сцена.

 

Темата за необходимостта от изграждане на различни умения пое най-младият представител в Европейския парламент – Андрей Новаков. Основните акценти в неговото изказване бяха посветени на възможностите за младите хора по време на Председателството, нуждата от налагане на иновативни начини за управление и провеждане на младежки политики. В отговор на въпрос от страна на студентите относно политиките, които той защитава пред колегите си в ЕП, евродепутатът изтъкна нуждата от намаляване на бюрокрацията в структурите на ЕС и необходимостта от улеснен достъп до информация и ресурси за младите предприемачи, които сега навлизат в сферата на бизнеса. Г-н Новаков сподели опит от работата и задачите си като депутат в Европейския парламент и начина на защита на интересите на гражданите.

 

Изпълнителният директор на ИПА – Павел Иванов представи накратко мерките и усилията, които институциите полагат за обучение на държавните служители, структурата и броя на участниците в Председателството, както и необходимите обучения за добра подготовка, през които трябва да премине един служител, поставен в ролята на председател на срещите на работни групи/комитети в Съвета .

 

За студентите бе проведен кратка викторина относно знанията им по европейски въпроси като най-активните получиха награди от ИПА и Информационното бюро на Европейския парламент в София.

 

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц Александър Вълков връчи на Н.Пр. Ксавие дьо Кабан, Андрей Новаков и Павел Иванов сертификати в знак на благодарност за изнесената публична лекция.

 

Публичната лекция е част от „Отворен семестър“ за студенти от специалност „Публична администрация“ в УНСС и Меморандум за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и висшите училища със специалност „Публична администрация“.