14 Юли 2020

 

В секция „Публикации“ на интернет страницата на ИПА вече е публикуван брой 2 на Електронния бюлетин на института.

В него са представени основни данни за резултатите от обученията през първото полугодие на 2020 г., мнения и оценки на участници в някои от най-новите е-курсове на ИПА, резултати от проучване за дистанционната форма на работа в държавната администрация, полезна информация за част от най-новите инициативи на Института от второто тримесечие на годината и др.