Публикуван е Каталог 2020 на ИПА

24 Януари 2020
Alt

 

Каталогът на ИПА за 2020 г. е публикуван в секция "Обучение" на интернет страницата на Института.

Каталогът включва две нови програми - "Дигитална компетентност" и "България в Европейския съюз". Специфичното за новия каталог е, че в програмите за професионално развитие има две групи курсове:

  • курсове с такса за участие,
  • курсове/модули без такса за участие, които ще се провеждат по проект на ИПА по ОПДУ "Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене".

Каталогът за 2020 г. се издава само в електронен формат.