19 Януари 2018
Alt

В секция Обучение“ на интернет страницата на ИПА е публикуван Каталогът с програми за обучение за 2018 г. До 25 януари всички администрации ще получат писма с указания за подаване на заявки по Годишните планове за обучение за 2018 г.

 

 

Проект „Работим за хората“ - укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.