30 Декември 2018

Каталогът на ИПА за 2019 г. е публикуван в секция „Обучение“. Освен курсовете за служебно развитие, Каталогът предлага и 54 курса за професионално развитие, 44% от които  включват електронна форма на обучение. През 2019 г. ИПА планира за провежда и нови обучения по проекти по ОПДУ. Администрациите своевременно ще бъдат информирани за възможностите за участие в такива обучения.

 

Каталогът за 2019 г. е изготвен в съответствие с Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация за периода 2019-2022 г., който можете да видите тук.