Публикувана е новата версия на CAF - 2020

05 Декември 2019

На срещата на международната работна група по CAF в Талин в края на 2017 г. се взима решение да се актуализира модела като се разработи новата версия CAF – 2020, която да се прилага през идващите години. В последвалата среща на международната работна група по CAF в София, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., се дава начален тласък за подготовката на работата по изготвянето на новата версия. В периода 2018 - 2019 г. международната работна група по CAF (включваща и български представители) съвместно с представителите на Европейския CAF ресурсен център и със съдействието на национални CAF кореспонденти и експерти от различни страни работят усилено по тази задача. Участниците в срещата на международната работна група по CAF във Финландия през м. октомври 2019 г. приемат новия CAF – 2020. На срещата на EUPAN (Европейската мрежа на ръководителите на публичната администрация) през м. ноември 2019 г. изготвената нова версия официално е одобрена. В рамките на новия проект на ИПА  последната най-нова версия на модел  CAF – 2020 ще бъде преведена на български език.

CAF 2020 може да намерите на сайта на Европейския институт по публична администрация (EIPA)  тук.