17 Февруари 2016

С цел представяне на новата информационна система на ИПА и правилата за работа с нея, на 17 февруари 2015 г. Институтът по публична администрация проведе среща с близо 40 служители от звена по човешки ресурси от централни и териториални администрации. Срещата се състоя в зала на Института по правосъдие към ВСС. Тя беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който разясни най-важните промени, свързани със заявяването на обучения в Института, както и основанията за тези промени. Обсъден  беше начинът за подаване на е-заявки за специализирани обучения и възможностите на администрациите сами да правят справки за обучението на техни служители в курсове на ИПА.  В края на срещата бяха дадени насоки за изготвянето и представянето на Годишните планове за обучение за 2016 г. Допълнен вариант на инструкцията за работа с информационната система.