Рейтинг на учещите администрации 2018’

14 Декември 2018

На 10 декември 2018 г. ИПА обяви Рейтинг на учещите администрации за 2018 г. и награди администрациите с най-високи резултати. Близо 50 представители на отличените администрации участваха в церемонията по награждаването.

 

Тази инициатива се провежда за 3-та поредна година. В периода 2016-2018 г. над 200 централни и териториални администрации са участвали в самооценката чрез инструмента „Учеща ли е Вашата организация?“, разработен от екип на Харвардския университет.

 

Церемонията по награждаването беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който приветства гостите и подчерта амбициите на Института да насърчава развитието на администрацията в духа на съвременните тенденции и модерни подходи в управлението на хората.

 

Основните резултати и изводи от самооценката през 2018 г. бяха представени от Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в ИПА, а Николай Николов, лектор и консултант по организационно развитие, коментира резултатите и даде полезни препоръки за развитието на организационна култура, подкрепяща ученето на работното място. Рейтингът за 2018 г. очертава повишение на средния резултат за българската администрации (от 66 т. за 2016 и 2017 г. на 68 т. за 2018 г.), с който тя се доближава да международния стандарт за учеща организация от 74 т., като 20% от участвалите в самооценката администрации са постигнали резултат над този стандарт.

 

Г-жа Лидия Станкова, директор на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас, получи специален плакет като награда за най-висок резултат в Рейтинга за учещи администрации за 2018 г.

 

На второ място е Областна администрация Ямбол, чиято награда беше получена от областния управител г-н Димитър Иванов.

 

На трето място в Рейтинга за 2018 г. е Областна  администрация Русе. Нейният областен управител, г-н Галин Григоров, получи наградата за това отлично представяне.

 

На всички администрации, постигнали резултати над международния стандарт по глобална оценка и по отделните показатели  бяха връчени специални грамоти.

 

Ето и администрациите, постигнали най-високи резултати в Рейтинга на учещите администрации за 2018 г.

 

 

Име на администрацията

Брой точки

 

 

1

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас

99

 

 

2

Областна администрация Ямбол

87

 

 

3

Областна администрация Русе

86

 

 

4

Общинска администрация Челопеч

84

 

 

5

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

77

 

 

6

Дирекция „Вътрешна сигурност“ - МВР

75

 

 

7

Областна администрация Габрово

75

 

 

8

Столична регионална здравна инспекция

75

 

 

9

Национална служба за съвети в земеделието

74

 

 

10

Областна дирекция на МВР Кюстендил

74

 

 

 

Средно за западните администрации (Гарвин)

74

 

 

11

Център за оценка на риска по хранителната верига

73

 

 

12

Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове

73

 

 

13

Общинска администрация Разград

73

 

 

14

Регионална инспекция по околната среда и водите - Хасково

73

 

 

15

Областна администрация Ловеч

73

 

 

16

Главна дирекция „Охрана“ - Министерство на правосъдието

72

 

 

17

Областна дирекция "Земеделие" Благоевград

72

 

 

18

Българска агенция по безопасност на храните

72

 

 

19

Областна администрация Пловдив

71

 

 

20

Общинска администрация Бургас

71

 

 

21

Областна администрация Бургас

70

 

 

22

Общинска администрация Търговище

70

 

 

23

Областна администрация Велико Търново

70

 

 

24

Агенция по заетостта

69

 

 

25

Министерството на туризма

68

 

 

 

Средно на българските администрации

68

 

Опитът на администрациите с най-високи резултати по показатели за учеща организация ще бъде популяризиран от ИПА чрез видео-материали и интервюта със съответните ръководители в началото на 2019 г.