РЕЙТИНГ "УЧЕЩА ЛИ Е ВАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ?" 2023

На 15 декември 2023 г. заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинга на учещите администрации за 2023 г.

Церемонията беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов, който приветства гостите, подчерта значимостта на инициативата и амбициите на Института да продължи да подпомага администрациите в усилията им за организационно усъвършенстване.

Тазгодишното проучване бе проведено през месец октомври, две години след предходното. През тази година участие в рейтинга взеха 60 администрации и почти 4400 служители. Това е с 45% повече в сравнение с 2021 година и над четири пъти повече в сравнение с първите три изследвания. От участвалите общо 79 администрации 60 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2023 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 60 структури на държавната администрация от които:

  • 29 централни администрации;
  • 12 териториални структури на централни администрации;
  • 8 областни администрации;
  • 11 общински администрации.

Администрациите с най-високи резултати бяха отличени:

I място - Областна администрация Ямбол - специален плакет като награда за най-висок резултат в Рейтинга на учещите администрации за 2023 г, прие г-жа Биляна Кавалджиева-Димитрова – областният управител

II място - Областна дирекция "Земеделие" - Русе - наградата бе приета от директора на дирекцията, г-н Владимир Тедески.

III място в Рейтинга за 2023 г. си поделиха две администрации -  Регионално управление на образованието - Русе  и Регионално управление на образованието - Монтана.

Със специални грамоти за постигнат висок резултат над международния стандарт по глобална оценка, бяха наградени: Община Ловеч, Община Троян, Регионално управление на образованието - София-град,  РЗИ – Монтана, Община Разград и Областна администрация – Търговище.

Ето и администрациите, постигнали най-високи резултати в Рейтинга на учещите администрации за 2023 г.