Резултати от инициативата "Учеща ли е Вашата администрация?"

15 Декември 2021

През 2021 г. добре познатата инициатива на ИПА се проведе за четвърта година. Проучването бе осъществено в периода октомври – ноември. В него взеха участие 81 администрации и почти 3000 служители – много повече отколкото в предходните години на провеждане на изследването. От участвалите общо 81 администрации 56 са покрили изискванията за минимален брой служители, попълнили въпросника. Рейтингът на учещите администрации за 2021 г. е изготвен въз основа на самооценките на тези 56 структури на държавната администрация от които:

  • 21 централни администрации
  • 11 териториални структури на централни администрации
  • 11 областни администрации
  • 13 общински администрации

На специално организирана церемония през месец януари 2022 г ИПА ще награди администрациите класирани на първите 11 места в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г.

Ето и администрациите, постигнали най-високи резултати в Рейтинга на учещите администрации за 2021 г.