29 Май 2019

На 29 май 2019 г. в Института по публична администрация се проведе семинар на тема "Икономическо управление в ЕС" с гост-лектор г-н Марко Лоприори от Европейския институт по публична администрация.

Краткото обучение покри основни теми, свързани с функционирането на фискалното и макроикономическо наблюдение; Пакета от шест законодателни акта (Six Pack); Законодателният пакет за подобряване на икономическото управление на еврозоната (Two Pack); Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия, и паричен съюз от държави-членки на ЕС.

В събитието взеха участие представители на Фискалния съвет на България, Министерство на финансите и Министерство на икономиката.