Семинар „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ”

08 Ноември 2018

Институтът по публична администрация съвместно с катедрата по Публична администрация в Софийския университет, Института за държавата и правото при БАН, Центъра за Еврейски изследвания при Софийския университет и работната група по въпросите на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) в България проведе семинар на тема „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ” на 5 ноември 2018 г.

 

Приветствие към участниците в семинара отправи Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан, Посланик на държавата Израел в Р България.

 

Събитието бе уважено и от г-жа Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя на Р България.

 

Лектори на семинара бяха: доц. Албена Танева от катедра „Публична администрация“ в СУ, проф. д-р Ирена Илиева – директор на Института за държавата и правото при БАН, член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на Европа. Модератор на семинара беше г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА.

 

Водеща нишка в презентациите на лекторите беше, че историята влияе на нашия съвременен живот.

 

Универсалните значения на наследството на Холокоста предполагат постоянното им и системно изучаване с цел поддържане на ценностната среда и нагласи. В тази връзка по време на семинара бе дискутиран въпроса защо един исторически епизод е заел трайно място в съвременния социален и политически дискурс. Беше обърнато внимание на отношението, което има наследството на Холокоста и в частност съдбата на евреите в България като полезно и необходимо знание в работата на държавната администрация и дипломацията. Разгледани бяха ключови понятия като: ценности, административен капацитет и политики в областта на гражданските права.

 

След семинара последва оживена дискусия и бе изявено желание от страна и на участници и на лектори за следващи подобен формат обучения по тази и други актуални в момента за администрацията тематики.