10 Април 2017

На 7 април 2017 г. бе дадено началото на програма за следдипломна квалификация по Оценка на въздействието, разработена съвместно от Института по публична администрация и Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Официалното откриване на програмата направиха доц. Татяна Томова, ръководител на катедра „Публична администрация“ и изпълнителният директор на ИПА г-н Павел Иванов. Двамата акцентираха върху необходимостта от създаване на подобна програма и пожелаха успех на участниците и лекторския екип.

 

Програмата за следдипломна квалификация по оценка на въздействието (ОВ) предлага разширено професионално обучение в теоретичните и практическите аспекти на оценката и анализа на политики в контекста на промените в българското законодателство, свързани с налагането на ОВ като инструмент за по-добро публично управление. Инициативата на ИПА и СУ въвежда първата специализирана обучителна програма за държавни служители по ОВ. Обучението е разделено в  три основни модула:

 

Модул 1: Оценка на въздействието в публичното управление

Модул 2: Oценка на въздействието на регулирането

Модул 3: Нормотврорчество и нормотворчески процес 

 

Целият цикъл на обучение е с продължителност от 270 учебни часа.

 

Програмата има силно изразен интердисциплинарен и практически характер, като лекторите са експерти-практици от Института по публична администрация и изявени преподаватели от катедра Публична администрация и Юридическия факултет в СУ.

 

Първата група, която пилотно ще участва в провеждането на програмата е от над 20 държавни служители и експерти в различни области. Всички обучения се провеждат с любезното съдействие на Софийския университет в учебния кампус на Философския факултет на катедра Публична администрация, бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4.

 

Пълният текст на програмата с описание на отделните курсове може да откриете тук: