Служители в държавната администрация и дипломати ще преминат специализирани курсове по и на френски език

08 Октомври 2015

Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за партньорство с Международната организация на франкофонията (МОФ) и правителствата на България, Албания, Армения, Хърватия, Египет, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Словения. Меморандумът е във връзка с проект „Национална франкофонска инициатива 2015-2018” в рамките на програмата „Френският език в международните отношения”.

 

Документът е резултат от одобрен от МОФ проект на България, който предвижда служители в държавната администрация и дипломати да преминат специализирани курсове по и на френски език. Съгласно бюджета на проекта, българската страна ще получи над 800 000 лв. за период от четири години, с които да обучи повече от 1000 български държавни служители. От българска страна финансирането се изразява в осигуряване на 25% от средствата, необходими за провеждане на обученията, като останалите 75% са осигурени от МОФ.

 

Акцентът на българския проект е върху Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018, мярка 8. „Разработване на програма за обучение на Екипа на Председателството”, в която е заложено обучението на френски език.