02 Декември 2016

На 1 декември в резиденция Бояна се проведе специализиран брифинг за главните секретари на министерствата относно Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

Брифингът беше открит от Яна Дочева, заместник-директор на Националния център за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС. Лектори бяха представители на Генералния секретариат на Съвета (ГСС) - г-н Габор Иван, директор на дирекция “Обща политика” и г-н Марек Мора, директор на дирекция “Бюджет, данъци и регионална политика”.

 

Габор Иван запозна присъстващите с подготовката, предизвикателствата, вътрешната организация и основната мисия на Председателството на Съвета на ЕС, като подчерта, че прозрачността и доверието са важни предпоставки за успешно сътрудничество между Председателството и дирекциите на ГСС. Марек Мора разгледа по-детайлно ролята на министъра, представляващ Съвета пред Европейския парламент, участието в пленарните сесии, в комитетите и в Конференцията на председателите на комитетите в ЕП.

 

ИПА вече стартира поредица от обучения, целящи да подготвят екипа на Българското председателство, като през 2017 година обучение ще преминат над 1700 държавни служители.