22 Ноември 2016

 

Списък с 48 администрации, които ще внедрят CAF

 

Списък с 48 централни и териториални организации, в които ще бъде въведен модела CAF, по една от дейностите на проекта Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“, с бенефициент Института по публична администрация, изпълняван с  финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския социален фонд.

Пълният списък може да видите тук.