Споразумение за сътрудничество с Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея

03 Юни 2022

Институтът по публична администрация подписа споразумение за сътрудничество с Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея.

На 01.06.2022г. в Институтът по публична администрация се проведе среща с представители на Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея. На срещата присъстваха и представители на Министерски съвет, Министерството на електронното управление и Министерството на иновациите и растежа.

По време но срещата бяха разисквани въпроси свързани с ефективното управление и модернизация на публичната администрация, намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез дигитализиране на публичните услуги, електронно управление и иновации.

Срещата завърши с официално подписване на споразумение за сътрудничество между Института по публична администрация и Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея.

Обхватът на споразумението включва обмен на добри практики в развитието на лидерството в публичния сектор и образованието, разработване на съвместни програми за обучение на държавните служители, академични изследвания и развитие на човешките ресурси в публичната администрация.

Националният институт за развитие на човешките ресурси на Република Корея (National Human Resources Development Institute – NHI Republic of Korea) е държавна структура на пряко подчинение на Министерството за управление на персонала, с основни функции за разработване на програми и провеждане на обучение на новоназначените държавни служители, висши ръководители, генерални директори, както и изследвания и проучвания, обучения на чуждестранни държавни служители в Република Корея.