28 Март 2017

На 23 март 2017 г. представители на ресурсния център по CAFна ИПА и на администрацията на МС взеха участие в поредната среща на CAF кореспондентите в Брюксел. На срещата беше направена оценка на проведената през ноември 2016 г. в Братислава среща потребителите на CAF. Участваха националните CAF кореспонденти от Словакия, Словения, Австрия, Италия, Норвегия, Естония, Гърция, Португалия, Босна и Херцеговина, Унгария, Люксембург, както и представителите на ресурсния център по CAF на Европейския институт по публична администрация, със седалище в Маастрихт.

 

Бяха обсъдени и темите, които да се включат в 8-та поредна среща на потребителите на CAF от цяла Европа, която ще се състои за първи път в София през  април 2018 г. Представен беше проектът за внедряване на CAF в българската администрация, реализиран от ИПА и напредъкът по него.

 

Тук може да свалите презентации от събитието: