17 Март 2017

На 16 март в сградата на Института по публична администрация се състоя работна среща на експерти по електронно обучение в държавната администрация. В събитието участваха служители от Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към МТСП, Националния институт по правосъдие и Института по публична администрация.

При откриване на срещата, г-жа Анета Тушева, директор дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в ИПА, представи намерението на Института да съдейства за изграждането на професионална мрежа от експерти, които да обменят практики и идеи за предоставяне на по-качествени електронно базирани обучения. Участниците в срещата приветстваха инициативата на ИПА и подкрепиха предложението за създаване на Клуб на експертите по е-обучение в държавната администрация.

На срещата бяха споделени опит и добри практики, свързани с организиране и провеждане на различни форми на е-обучение (самоообучение, смесени курсове и др), стандарти за качество на обучението, работа с лектори, преподаващи онлайн, перспективи за развитие на електронното обучение в държавната администрация у нас и т.н. Очертани бяха подходящи начини за поддържане на комуникация между членовете на Клуба и за популяризиране на иновации в електронното обучение на възрастни.