10 Март 2015

На 9 март 2015 г. в ИПА се проведе среща между представители на Института и студенти от  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. В нея участваха 21 студенти от магистърски програми „Европейска администрация и мениджмънт“  и „Управление на проекти, финансирани по фондове на ЕС“. Служителите на ИПА представиха дейността на Института и неговите най-нови инициативи, а студентите имаха възможност да изложат своите виждания за обучението на служителите в държавната администрация  и да направят предложения за подобряване на програмата за въведение в държавната служба.

 

Срещата се организира в рамките на Меморандум за сътрудничество между ИПА, АМС и висши училища, сключен през май 2014 г.