07 Март 2016

Какво прави Институтът по публична администрация (ИПА)? Това беше темата на срещата между служители на ИПА и студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, която се проведе на 7 март 2016 г. в ИПА. Срещата е част от посещение на студенти от магистърските програми „Европейска администрация и мениджмънт“  и „Управление на проекти, финансирани по фондове на ЕС“ на ВСУ в различни държавни институции.

 

Служителите на ИПА представиха дейността на Института и неговите най-нови инициативи, свързани с предоставянето на задължително обучение (ЗО) за държавни служители, подготовка на екипа на ротационното председателство на Съвета на ЕС и създаването на академия за млади лидери в държавната администрация.  

 

Студентите се запознаха с отговорните служители за провеждане на електронни обучения в ИПА и със системата за провеждане на е-курсове. Г-жа Олга Чернева, лектор в програмата за въвеждащо обучение на ИПА и дългогодишен държавен служител направи презентация на тема „Кариерно развитие в държавната администрация“. Студентите споделиха своите виждания за развитието на държавната администрация, системата на заплащане и подбора на персонал.

 

На гостите от ВСУ беше представена интернет страницата на ИПА и възможностите за намиране на учебни ресурси от секция Публикации на ИПА и портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. В края на срещата към студентите беше отправена покана за стаж в ИПА за периода април-юни, когато ще се провеждат голяма част от обученията за служители от държавната администрация.