Среща за междуинституционално сътрудничество

18 Февруари 2022

На 18.02.2022 г., изпълнителният директор на Института по публична администрация г-н Павел Иванов проведе онлайн среща с представители на Националния институт за развитие на човешките ресурси на Република Южна Корея (National Human Resources Development Institute of Republic of Korea). Това бе първата от поредица предстоящи срещи между двете държавни организации.

Бяха обсъдени теми в сферата на управлението на човешките ресурси и професионалното развитие на служителите в държавната администрация чрез провеждането на обучения в условията на Covid-19. Дискутираха се и възможности за бъдещо двустранно сътрудничество в развитието на съвместни програми за обучения, обмен на информация, провеждане на форуми и уебинари по актуални теми, провеждане на проучвания.