23 Март 2016

На 22 март 2016 г. се състоя среща между представители на Република Словакия и представители на Института по публична администрация, Дипломатическия институт и администрацията на МС за споделяне на опита в обученията на Екипа за Председателството на Съвета на ЕС.

„Обучителната програма за подготовка на държавните служители за Ротационното председателство на ЕС изисква голяма координация и съгласуваност между отговорните институции“.

С това послание г-н Януш Шкода, директор на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерството на външните работи на Република Словакия откри работната среща в Министерския съвет за подкрепа на екипа за подготовка на българското председателство на ЕС през 2018 г. Срещата бе организирана съвместно от Дипломатическия институт и Института по публична администрация за обмяна на опит в подготовката на служителите, които ще участват в заседанията на Съвета на ЕС и други формати от предстоящото Председателство.

Словакия ще поеме ролята на Председател на Съвета на ЕС през юли 2016 г. в рамките на Трио с Кралство Нидерландия и Малта.  Към момента страната вече е завършила подготвителната фаза на екипа си и част от експертите са в Брюксел, за да работят съвместно с колегите си по приоритетите на Триото. Г-н Шкода обърна внимание на езиковата подготовка на словашкия екип и нуждата от наблягане на специализирана програма за така наречения „език на институциите“. Обучителната програма на Република Словакия е разделена на 3 основни модула – езикова подготовка; умения, нужни за Председателството (умения за преговори, отстояване на позиции, комуникационни и презентационни умения, работа с медии) и развитие на знанията за институционалната система на ЕС. Бе обърнато внимание и върху организацията на стажове в ЕС.

Приоритетна целева група в обученията на служителите на Република Словакия за предстоящото  председателство са експертите, които ще председателстват различни формати на заседания на работни групи в Съвета.

Представителите от Словакия споделиха своя опит и научени уроци от практиката.  Те посочиха като основни предизвикателства в подготовката и реализацията на обучителната програма въпросите, свързани с практическото управление и координация на програмата, с големия брой обучаеми, натоварените графици на служителите и нуждата от добра координация и подкрепа от страна на ръководителите по различните министерства.

Г-н Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА представи накратко българската обучителна програма за Екипа на Председателството, разработена съвместно от Дипломатическия институт и Института по публична администрация с подкрепата на дирекция „Координация на въпросите от ЕС“ в МС.