30 Септември 2020
Alt

На 24 септември в Банкя беше проведена среща за обсъждане на проект на Каталог 2021 и новостите в Интегрираната информационна система на Института по публична администрация. Събитието се проведе в рамките на проект „Дигитална трансформация в обучението – дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срещата беше открита от изпълнителния директор на ИПА г-на Павел Иванов, който представи визия за Каталога на Института за 2021 г., като очерта основни предизвикателства за обучението в държавната администрация в динамично променящите се условия. След това, Георги Стратиев, ръководител на проекта, разясни новостите в информационната система на ИПА и плановете за нейното усъвършенстване.  Юбилейният сборник на ИПА „Професионално развитие на служителите в държавната администрация 2000-2020 г.“, издаден по случай 20-годишния юбилей на Института, беше представен от Анета Тушева, директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“.

В края на срещата  на 10 администрации бяха връчени  специални статуетки за високи резултати  в изпълнение на заявените в ИПА обучения. Комисията за защита на личните данни първа получи своята награда в лицето на председателя на комисията Венцислав Караджов. Сред отличените администрации са също  Столична община - Районна администрация Надежда, ИА "Оперативна програма, наука и образование за интелигентен растеж", Агенцията за публични предприятия и контрол, Комисията за регулиране на съобщенията, Агенцията по заетостта, Министерство на труда и социалната политика , Областна администрация Русе, Националната агенция за приходите и Община Карлово.

Събитието завърши с коктейл в музикалната компания на Classic Art String Quartet & Ensemble с изпълнители от  Софийската филхармония.

 


Проект „Дигитална трансформация в обучението - дигитална компетентност и учене“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.