Сродни обучаващи институти обсъдиха състоянието на електронното обучение в държавната администрация

26 Март 2021

На 25-ти март 2021 г. по инициатива на ИПА се проведе онлайн среща между сродни обучаващи институти и звена, посветена на дигиталните форми на учене в държавната администрация. Участие взеха близо 30 представители от Националния институт по правосъдие, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП, Националната агенция за приходите, Дипломатическия институт, Института по психология на МВР, както и служители на ИПА.

С приветствие към участниците се обърна г-жа Анета Тушева, директор дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“. Последва кратко представяне на доклад на тема „Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация“, изготвен от доц. Благовесна Йовкова и проф. Румяна Пейчева-Форсайт от СУ „Св. Климент Охридски“ по поръчка на ИПА. Доц. Йовкова разясни методологията и обхвата на проучването, основните резултати и препоръки за развитие на електронното дистанционно обучение в публичната администрация. Пълният текст на доклада е публикуван в секция „Публикации“ на сайта на ИПА.

Участници от сродните институти представиха своя опит в областта на електронното обучение, трудностите и постиженията от последната година, както и перспективите за развитие. В края на срещата участниците се обединиха около конкретни решения за бъдещо сътрудничество.

Повече информация за събитието ще намерите в Електронния бюлетин на ИПА, бр. 1/2021 г., който ще излезе през април.