Стартира модулна програма "Управление, ориентирано към резултати"

24 Октомври 2014

На 22 октомври 2014 г. Институтът по публична администрация стартира нова Модулна програма "Управление, ориентирано към резултати",  разработена със съдействието на Националното висше училище по администрация във Франция. Участниците са специално подбрани секретари на общини, които имат желание и амбиции да усъвършенстват своите знания и умения в прилагането на принципите на доброто управление, за да могат да посрещат предизвикателствата, които външната среда отправя и да поемат лидерска роля в развитието на модерната администрация в България.

Лектори в курса са изявени ръководители в държавната администрация от България и Франция, които ще споделят своя опит в реализирането на организационни промени, въвеждането на нови по-ефективни инструменти за управление и нови процеси. Сред лекторите са и водещи университетски преподаватели, които ще провокират участниците в курса с нови идеи за лидерството в администрацията и за подобряване на нейния публичен имидж.

Предстои провеждането на още три такива програми, предназначени за централната администрация, разработени в партньорство с Института по публична администрация в Дъблин, които ще стартират в началото на 2015 г.