11 Юли 2014

На 10 юли в Резиденция „Бояна“ се проведе първото обучение за висши държавни служители на тема „Лидерство за добро управление“  с участието на главни секретари на агенции и областни администрации.

Бяха разгледани актуални въпроси, свързани със Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г. и плана за нейното внедряване. Подробно бяха представени стратегическите цели, мерки за тяхното изпълнение и очаквани резултати за първата година и до края на периода. Проведе се дискусия за ролята на ръководителите в прилагането на подхода за добро управление.

Друг акцент в обучението бяха европейските модели за управление на качеството EFQMиCAF, чието по-широко въвеждане в практиката е заложено в стратегията за развитие на държавната администрация. Участниците в обучението се запознаха и с добри български и европейски практики по управление и лидерско поведение.

До края на годината  ИПА ще продължи да организира обучения по този нов курс за служебно развитие.