Стартира процедура за подбор на служители за участие в международната програма по проект „Синергия“

12 Януари 2023

 

 

ИПА стартира процедурата за подбор на български служители за участие в международната обучителна програма по проект „Синергия“ като изпрати писма-покани до ръководителите на администрациите. Срокът за номиниране на представители на българските институции е 19 януари 2023 г.

Проект „Синергия” е насочен към модернизация и подобряване на управлението в публичната администрация в страните от Централна и Източна Европа чрез обучения и  обмяна на опит между висши държавни служители от Полша, България, Унгария и Латвия. През 2023 г. ще се проведе последното за проекта издание на международната обучителна програма – така че това е последната възможност служители от българската държавна администрация да участват в нея.

Целева група на програмата са служители на ръководно ниво (предимно главни секретари, директори на дирекции и евентуално началници на отдели), които са номинирани от своите институции и имат готовност да се подготвят и участват активно във всички модули на програмата. След получаване на информация за номинираните служители от техните организации ИПА извършва подбор въз основа на определените по проекта критерии като: висше магистърско образование, най-малко 5 години професионален опит, от който минимум 1 година на ръководно ниво, владеене на английски език (минимум Б2 ниво), както и на предоставен на ИПА пакет от изискуеми документи. Броят на участниците е ограничен - в едно издание на международната програма могат да бъдат включени максимум 10 български служители.

В програмата се обсъждат и анализират актуални теми, проблеми и практики в следните области на публичната администрация: Съвременни предизвикателства пред публичната администрация, Стратегическо управление, Управление на човешките ресурси, Управление на знанията, комуникацията и ефективни преговори, Управление на проекти, процеси, промени, Управление на риска, Управление на технологиите, дигиталните услуги, киберсигурност и други. Лектори в програмата са най-високо ниво преподаватели и консултанти с богат международен опит от престижни университети и институции. Програмата се провежда на английски език.

Обучителната програма е модулна като отделните присъствени модули се организират последователно в различни периоди в съответните държави – Полша, България, Унгария и Латвия. Тя ще се проведе  в периода м. март - м. септември 2023 г. по определен план-график. Всеки избран служител трябва да участва във всички модули (присъствени и онлайн), за да бъде сертифициран за участие в цялата програма.

Всяка българска институция поема всички необходими разходи за участието в програмата на своя служител/и в чужбина – съответните разходи за транспорт (самолетни билети), хотелско настаняване, застраховка и командировъчни.

За контакти и информация:

Мими Йотова, координатор по проекта,
тел: 0887 284 308,
e-mail: mimi.yotova@ipa.government.bg