Стартира проект между ИПА и ОИСР за разработване на програма за обучение в областта на обществените поръчки

29 Февруари 2016

На 24.02.2016 г. се проведе Встъпителна среща по проект между Института по публична администрация (ИПА) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за разработване на програма за обучение в областта на обществените поръчки. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейската комисия.

 

На срещата присъстваха г-н Марек Теплански, заместник-началник на отдел „България“, ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, г-н Франсоа Гала и г-жа Лаура Индилиунате, експерти от същата дирекция. Екипът от ОИСР беше представен от г-н Пауло Магина, началник на отдел „Обществени поръчки“ и г-н Петер Матиасон, експерт в дирекция „Публично управление и териториално развитие“. От българска страна взеха участие представители на управляващите органи по оперативни програми,  Министерски съвет, Сметната палата, ИА „ОСЕС“, Агенцията по обществени поръчки.

 

Изпълнителният директор на ИПА – г-н Павел Иванов откри срещата и подчерта изключителната важност на този проект, чиято цел е да разработи програма в областта на обществените поръчки, изцяло практически ориентирана и съобразена със специфичните компетентности на администрациите, работещи със средства от европейските фондове (включително Сретифициращия орган и одитните органи). Господин Марек Теплански сподели своето задоволство от възможността този проект да се случи и набеляза основните моменти от ползотворната съвместна работата на неговия отдел и България в областта на обществените поръчки. Той увери участниците, че ГД „Регионална и урбанистична политика“ ще продължи да оказва подкрепа, за да могат и други подобни проекти да се осъществят.

 

Господин Пауло Магина представи в детайли проекта и увери участниците, че проектът наистина се прави за това, да се повиши нивото на познаване и експертния капацитет на всички, които работят със средства от европейските фондове в областта на обществените поръчки.

 

Презентацията е на г-н Пауло Магина, ОИСР