Стартират обученията за функционална група 6 от Екипа на Председателството на Съвета на ЕС

На 17 октомври 2016 г. Институтът по публична администрация стартира обученията на тема „Същност на Председателството на Съвета на ЕС“ за функционална група 6 (експерти по политики) от Екипа на Председателството. Изпълнителният директор на Института г-н Павел Иванов ще открие официално обученията и ще произнесе приветствено слово.Обученията целят да запознаят българските експерти с ролята и същността на ротационното председателство, с функциите, задачите и отговорностите на председателстващата държава и нейните служители по време на провеждането на председателството на Съвета на ЕС.

 

В рамките на посочения курс в периода м.октомври – м.декември 2016 г. ще бъдат обучени общо около 600 служители от българската администрация. Събитието е свързано с изпълнение на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

 

            Участниците в обучението могат да изтеглят пакета от учебни материали: тук

 

За повече информация:

 

Мими Йотова, ИПА, тел.: 02/940 2557, 0888 402 215, e-mail: