10 Ноември 2016

В края на октомври катедра „Публична администрация“ на УНСС, с подкрепата на Института по публична администрация, организира третата есенна академия „Реформите в публичната администрация в огледалото на публични мениджмънт“. Участие в академията взеха университетски преподаватели, представители на държавни институции и експерти от неправителствения сектор. На откриването присъства  и изпълнителния директор на ИПА г-н Павел Иванов.

 

Дискусиите по време на тазгодишния форум бяха фокусирани предимно върху образованието, което предлагат българските университети и съответствието му на изискванията на модерната публична администрация.

 

С това си издание форумът затвърди позициите си като обединител не само на университетските институции, но и на всички организации, които се стремят към една нова и модерна публична администрация. Това бе подчертано и от г-н Павел Иванов, който оцени високо изпълнението на Меморандума за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, ИПА и висшите училища със специалност „Публична администрация“.

 

За повече информация:

http://departments.unwe.bg/Uploads/Department/padmin_007f9_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202016.pdf