11 Октомври 2021

В секция „Публикации“ на интернет страницата на ИПА вече е публикуван обобщеният доклад за резултатите от третото национално онлайн проучване „Барометър на ангажираността“. То се проведе през юни 2021 г. и в него участваха 6201 служители от всички видове и нива на държавната администрация. Глобалният индекс на ангажираността се повишава за поредна година и вече е 76. Ето сравнение с предходните години:

Глобален индекс на ангажираността по години

Двата основни фактора, на които се дължи високата ангажираност на служителите в администрацията за трета поредна година остават стратегическото лидерство и ясните цели, но  по-високата ангажираност на служителите през 2021 г. се дължи и на чувствително повишаване на удовлетвореността от възнаграждението. Другият показател, по който се наблюдава значителна положителна промяна през годините са възможностите за учене и развитие

За поредна година, единственият фактор, по който в бенчмаркинга с Великобротания служителите в българската държавна администрация дават по-ниски оценки е работата в екип.

В обобщения доклад са представени и резултатите от секция „Дистанционна работа“, която е отделна част във въпросника за проучването.

Пълния текст на доклада за резултатите от проучването можете да видите тук.