Участие на ИПА в Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление“ на УНСС

01 Ноември 2017

 

На 26 октомври в УНСС се проведе Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“, посветена на двадесетгодишнината от създаването на специалност „Публична администрация“. В събитието участваха представители на ИПА, които представиха някои от основните проекти на Института.

 

Павел Иванов, изпълнителен директор на ИПА, взе участие в пленарното заседание на тема Иновативно мислене и действие в местното самоуправление, с презентация на тема „Към по-добра среда за регулиране на бизнеса на общинско ниво: тенденции и предизвикателства.“

 

Инструментът за самооценка „Учеща ли е вашата организация?“, който ИПА предлага безплатно на администрациите за втора поредна година, беше представен от Гергана Георгиева, старши експерт в ИПА. Галина Мутафчийска, главен експерт в Института, запозна присъстващите с проекта „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“  и сподели предимствата и добрите резултати, до които води прилагането на тази система за управление на качеството.