25 Май 2016

Центърът по юридически науки при Бургаския свободен университет организира научна конференция - "Право и Интернет" в периода 21-22 май 2016 г. В конференцията участваха изследователи, преподаватели и професионалисти от 4 различни държави. Най-голям интерес предизвикаха докладите свързани с темата за електронното гласуване, развитието на електронното управление и киберсигурността в  Интернет.

 

Николай Бизев, главен експерт в дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ взе участие в конференцията като представител на ИПА. Той изнесе  доклад на тема „Инициативата за отваряне на данни в администрацията – между прозрачността и икономическия растеж“ в панел „Електронно правителство и електронно правосъдие“. Докладът бе посветен на актуалната тема за въвеждането на политики по отваряне на данни в държавната администрация и новите тенденции в развитието на инициативата в европейски мащаб. Според изследване на ЕК от 2015 г., отворените данни имат потенциала да стимулират разкриването на 2000 работни места в България за близките няколко години. В същото време администрацията изостава в познанията си по темата, което може да доведе до забавяне на желания растеж и отклоняване на очакваните резултати в друга посока.

 

Докладите от научната конференция ще бъдат обобщени и издадени в сборник. Програмата на конференцията със списък на включените доклади е достъпна тук.